Примерни схеми

П Р И М Е Р Н И      С Х Е М И
за приложението на „Видатокс” /включително при операция, по време на химиотерапия, лъчелечение /

1. ПЪРВА схема /І и ІІ стадий, без наличие на рецидиви и болки/
Примерни часове: 7ч /събуждане/- 5 капки 15ч- 5 капки около 22ч /преди сън/- 10 капки.
Препоръчителен период 6 месеца-след това промяната на схемата се прави на базата на направени някои от следните контролни изследвания/кръвни анализи, туморни маркери, ехография, ЯМР или скенер, ПЕТ-скенер, сцинтиграфия. И едва тогава се преценя корекцията за новата схема.
Ако контролните изследвания потвърждават ремисия, се преминава за 1 година на схемата 7 ч – 5 капки 22 ч -10 капки.

2. ВТОРА схема /ІІІ стадий без наличие на рецидиви и болки/
Примерни часове: 7ч – 5 капки 12 ч – 5 капки 17 ч – 5 капки около 22 ч -10 капки
Препоръчителен период 6 месеца- след това промяната на схемата се прави на базата на направени някои от следните контролни изследвания /кръвни анализи,туморни маркери, ехография, ЯМР или скенер, ПЕТ-скенер, сцинтиграфия. И едва тогава се преценя корекцията за новата схема.

3. ТРЕТА схема /ІІІ стадий/ включително с наличие на рецидиви-в близки органи до първичния тумор и болкова симптоматика:
Примерни часове: 7ч – 10 капки 12ч – 5 капки 17:00ч – 5 капки около 22:00 /преди лягане/- 10 капки
Препоръчителен период 6 месеца след това промяната на схемата се прави на базата на направени някои от следните контролни изследвания / кръвни анализи, туморни маркери, ехография, ЯМР или скенер, ПЕТ-скенер, сцинтиграфия. И едва тогава се преценя корекцията за новата схема.

4. ЧЕТВЪРТА схема /ІV стадий, наличие на близки и далечни метастази и изразена болкова симптоматика/
Примерни часове: 7ч /при събуждане/-10 капки 12ч-10 капки 17ч.-10 капки 22 ч-/преди сън/ -10 капки

5. Препоръчителна предпазваща схема при преминали през рак онкопациенти-вече клинично здрави:
Вечер, преди сън /например между 22 и 23 часа/ – 10 капки

„ВИДАТОКС“ се прилага и по следния начин-винаги на гладно!!!:
В малка пластмасова /неметална/ лъжичка се капват 5 капки от „Видатокс“.
Болният повдига езика си към небцето и на празното място под езика се изсипват капките.
Езикът се задържа за още 7-8 секунди нагоре, после се отпуска, като се преглъща слюнчения остатъk.
Хранене или пиене на течност става след 30 минути, включително дъвчене на дъвка, миене на зъби, пушене.

Съхранение:
Да се съхранява при стайна температура до 30° С.;
Да се пази от светлина, да не се замразява;
Да се държи далече от уреди, генериращи електромагнитно поле/хладилници, телевизори, електрически печки, телевизори, компютри, мобилни телефони/;
Съдържанието да не се прехвърля в друга опаковка;
Форма и опаковка-отделна кутия със стъклен флакон от тъмно стъкло 30 мл, капачка на винт и дозатор /капкомер/;