Имунотерапия – магическа дума или нов удар срещу раковите клетки?

В последните години понятиято „Имунотерапия“ обикновено се приема като нещо напълно ново в борбата с раковите клетки. Това е и вярно до известна степен, и не особено вярно. Още повече, че от 2015 година, когато беше поставено началото на имунотерапевтичната намеса в помощ на поразеното от рак тяло, тази имунотерапия стана много бързо важна част от лечението на много видове злокачественост.

В последните години терминът „имунотерапия“ нерядко се замества и с понятието „индивидуална медицина“. Защото предназначението на имунотерапията е да действа в специални случаи, а не като поголовно прилаган метод. Този вид ново допълнително лечение се въвежда във всички случаи,когато е необходимо да се мобилизира  цялото тяло в битката със злокачественото образувание и неговите метастазни разклонения. Через имунотерапията се търси и намира най-ефективния път за спасение, а този път винаги е доказан чрез обстойни клинични изследвания и проверки на най-високо сегашно технологично равнище.

 

За да се проумее що е то имунотерапия, нека най-напред разгледаме нейните  две основни направления:

  • стимулация на собствения имунитет
  • въвеждане в организма  на специално подготвени изкуствени звена в имунната система на специални лекарствени  препарати /таргетна или битерапия/

Нека се знае нещо важно-имунотерапията става  част от комплексно лечение и тя  обикновено се разработва от цяла група медици-хирург, лъчетерапевт, химиотерапевт и ред други специалисти.

 

Как се провежда лечението чрез имунотерапия?

имунотерапияТова е комплексно въздействие върху организма на онкопациента. Обикновено препаратите, включени в имунотерапията, се прпилагат след операция или облъчване – тя е новата помощ за доунищожението на все още наличните в тялото ракови клетки или единствена възможност да се стопира наличен широк метастазен процес. В известни случаи имунотерапия се прилага и при тъй наречените неоперабелни /неподлажащи на хирургия/ онкопациенти. В тези случаи се цели намаляване на злокачественото образувание или по-добра подготовка за други методи на въздействние върху тялото, например брахитерапията.

Тук ще направя едно малко разяснение – сред най-напредналите страни в приложението на имунотерапия са САЩ и Израел, като  имунотераяпевтичната практика в израелските онкоклиники вече се наложи като световна мяьрка в това направление. Специално в Израел се прилагат всички разновидности на имунотерапията:

  • вкарване на моноклонални антитела-те са заменители на имунни белтъчини,които избирателно атакуват едни или други видове ракови клетки
  • ваксини против рак-това са вещества,въвеждани в организма като начало на имунна реакция срещу  тумора. Използват се както за профилактика, така и за лечение на някои видове рак /Ваксините обикновено са експериментални препарати,които още не се плилагат широко в онкологията,а са все още в изпитателен период или съвсем скоро са приключили техните изпитания/
  • неспецифична имунотерапия-прилагане на допълнителни методи  за усилване на имунната съпротива  на организма

Имунотерапията се провежда на курсове, а лекарствата, включени в нейната програма, се вкарват по определена схема няколко пъти в седмицата или в месеца, но най-малко в продължение на  няколко седмици. Според вида на предвидените лекарства,схемите също биват различни.

Ето две примерни ваксини, прилагани в плана за имунотерапия в две от най-известните израелски болници, с много добра имунотерапевтична практика: „ОНИВАКС“ /приложенвие при рак на дебело черво, колоректален рак/ и КАНЦЕРВАКС /при меланома, рак на хранопровода, рак на панкреаса, рак на червата/.

 

Най-прилаганите имунопрепарати са:

“Актиммун“, “Имунокин“, “Пролевкин“, “Онколевкин“, “Филграстим“, “Ленограстим“. Имунопрепаратите са предназначени да стимулират собствения имунитет на конкретния човек за борба и съпротива срещу различни видове ракови клетки. От това зависи и специалния подбор на тези препарати.

Най-използваните препарати,включвани в имунотерапевтичната програма:“КЕЙТРУДА“/наскоро създаден препарат/ и „Херцептин“.

Малко повече обяснения за препарата „Кейтруда“. Той е регистриран през 2015-та година специално като имунотерапевтичен прапарат от ново поколение препарати,първоначално е приложим само при наличие на белодробен рак,съпроводен с метастазен процес. Само преди половин година, американската Агенция за контрол на лекарствата разреши приложението на „Кейтруда“ и при колоректален рак /рак на дебелото черво/. Прилага се само ако предварително се изследва белтъкът  PD-L! от повърхността на раковото образувание. След това към включване на препарата се пристъпва,само ако се получи положителна проба от  отговора на този белтък към „Кейтруда“, се пристъпва към неговата продължителна терапия!

 

Ориентировъчна програма за изработка на имунотерапия, практикувана в израелската клиника „Ихилов“:

Първи ден: задължителна обстойна консултация с онколог. Изучава се проведеното до този момент лечение, определят се методите и средствата за възможно приложение и на имунотерапия.

Втори ден: диагностични изследвания – често пъти това е вземане на биопсия, защото трябва да се определи чувствителността на раковите клетки към едно или друго лекарство. Практиката в тази болница е, че така много успешно се открива към кое лекарство са най-чувствителните конкретните ракови клетки и ще бъде най-ефективно по-нататъшното лечение. За целта биопсийния материал се изследва задължително лаборатория и при най-малката неяснота се изпраща в специална избрана лаборатория в САЩ. Важното е да бъде надеждно и научно доказано кой е най-ефективния препарат в бъдещото лечение.

Освен биопсия, задължителни изследвания се правят за кръвния анализ, хормонален анализ, изследване на онкомаркерите за този вид рак. Внимателно се анализира състоянието на черния дроб и бъбреците – за лекарствената поносимост; задължителен молеикулярно-генетичен анализ на биопсийния материал; обобщено изследване с ПЕТ-КТ /ПЕТ-скенер/, за да се види както цялото моментно състояние на туморното образувание, така и скритите и явни метастазни  гнезда.

Трети ден: уточняващ план за лечение чрез имунотерапия. Той се прави на базата на обобщените резултати от изследванията – лекуващият онколог, заедно с химиотерапевт и имунотерапевт съвместно определят цялата по-нататъшна тактика за лечение на конкретния онкопациент.

ЗАПОМНЕТЕ: при използване на имунотерапия този процес е задължителен, както е задължителна и строго индивидуалната програма на всеки конкретен човек. Защото имунотерапия се прилага само при НАЙ-СЛОЖНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, там където лечението до този момент се е оказало много слабо  или напълно неприложимо.


Заключение

Имунотерапията, прилагана на определени онкопациенти, не е нито случайно хрумване, нито е лесно приложима. Както прочетохте по-горе, тя се прилага при по-сериозни и напреднали онкологични случаи, изисква много прецизни изследвания и екип от отлично подготвени специалисти. Крайната цел е една – ракът да отстъпи и там, където вече е взел голяма преднина и където доскоро спасението се смяташе за невъзможно.