Иновативно лечение дава нова надежда на пациентите с рак на простатата

В месеца на мъжкото здраве, австрийският специалист по нуклеарна медицина проф. д-р Марта Хофман разказва за терапията с лутеций при пациенти с метастатичен рак на простатата

Ноември е месец на мъжкото здраве. В световен мащаб той е посветен на повишаването на осведомеността и превенцията на рака на простатата и тестисите. Ракът на простатата е вторият най-често срещан карцином при мъжете и четвъртата най-разпространена форма на рак въобще.

Проф. д-р Марта Хофман, специалист по нуклеарна медицина в най-голямата частна болница в Австрия – Wiener Privatklinik, разказва за последните новости при лечението на рак на простата при пациенти в напреднал стадий. Проведените до момента проучвания показват, че терапията с лутеций-177-PSMA, увеличава продължителността на живот при пациенти с метастатичен карцином на простатата. Новият терапевтичен подход намалява серумните нива на PSA (простатно-специфичен антиген) с около 50% при приблизително 70% от пациентите, подложени на новото лечение.

Проф. Хофман, ракът на простатата е сред най-разпространените форми на рак при мъжете, но за съжаление, в някои случаи бива диагностициран късно. Какви са новостите в съвременните методи за лечение на този вид карцином?

При пациенти с метастатичен рак на простатата, при които класическото лечение не дава резултат, вече може да се прилага ново, революционно лечение – терапия с Лутеций-177-PSMA, която увеличава продължителността на живота. Тя е насочена към пациенти, които са получили антихормонално лечение и химиотерапия с Доцетаксел.

Какво точно прави терапията с лутеций и защо се препоръчва само когато класическото лечение не помага?

Лутеций-177-PSMA се свързва с определени рецептори на раковите клетки и предизвиква локален радиотерапевтичен ефект като излъчва β частици. Според публикуваните до момента проучвания, тази терапия се доказва като много ефективна, но тъй като все още не е официално одобрена, установените терапии (като операция, хормонална терапия, лъчетерапия и химиотерапия) трябва да бъдат приложени преди да се премине към терапията с Лутеций-177-PSMA.

Има ли изследвания, които трябва да бъдат направени, преди да се започне терапия с Лутеций-177-PSMA?

За да се види дали терапията би била ефективна, трябва да се направят компютърна томография и изследване с простатно-специфичен мембранен антиген (PSMA). Тези изследвания показват, дали всички или повечето органи, засегнати от рака (лимфни възли, костна система и т.н.) ще понесат съответното количество терапия с Лутеций-177-PSMA. В допълнение трябва да се проверят броя на кръвните клетки и състоянието на бъбреците. В някои случаи е необходима сцинтиграфия на слюнчените жлези и бъбреците.

Как се определя курсът на лечение?

В нашата практика, щом случаят на пациент бъде представен и обсъден с борда на Центъра за ракови заболявания WPK Academy Cancer Center и членовете на мултидисциплинарния екип препоръчат терапия с Лутеций-177-PSMA, се назначават съответните кръвни и образни изследвания. Лутеций-177-PSMA (радиоактивен) се поръчва индивидуално за всеки пациент (това е особено важно, тъй като този радиоактивен изотоп не може да бъде съхраняван в клиника продължително време като други медикаменти).

Само пациенти с рак на простатата ли могат да се възползват от тази терапия, или тя се прилага и при други видове рак?

Терапията с лутеций-177 е радиоактивната част от терапевтичното съединение Лутеций-177-PSMA и в момента се прилага само при напреднали форми на рак на простатата.

Използването на белязани с лутеций-177 соматостатинови рецепторни агонисти, например, е широко разпространена практика за терапия на невроендокринни тумори. Тя се прилага много преди да започнем да използваме простат-специфичния мембранен антиген (PSMA) с позитрон-емитиращи радиофармацевтици (PET Tracers) и Лутеций-177 за третиране на рак на простатата.

Терапията с Лутеций-177-PSMA се прилага на много малко места по света. Какво друго предлага клиниката, в която работите Вие?

Терапията с Лутеций-177-PSMA никога не бива да се прилага самостоятелно, като аспирин. В Академичния център за ракови заболявания разглеждаме внимателно медицинската история на всеки пациент индивидуално, за да решим кое е най-доброто лечение за конкретния пациент. Преди да се вземе решение за евентуална терапия с Лутеций-177-PSMA, правим позитронно-емисионна томография и компютърна томография (PETCT), както и диагностика с PSMA (простатно-специфичен мембранен антиген). След терапията се прави скенер на цялото тяло. Центърът е оборудван с гама камера, която показва абсорбирането на Лутеций-177-PSMA във всяка част на тялото след всеки цикъл на терапията.

Какви са противопоказанията за прилагане на терапията?

Бъбречна недостатъчност, нисък брой на еритроцитите и тромбоцитите, продължителност на живота под 3 месеца.

Има ли някакви странични ефекти от терапията?

The function of the salivary glands can be temporarily impaired (dry mouth, loss of taste, local discomfort). Kidney function and the number of blood cells (leukocytes, platelets) may decrease and need to be monitored closely.

Временно може да се увреди функцията на слюнчените жлези (сухота в устата, загуба на вкус, локален дискомфорт). Функцията на бъбреците и броят на кръвните клетки (левкоцити, тромбоцити) може да намалее и затова трябва да се следи внимателно.