Изчезва ли завинаги загадката „Парадокс на Хелстрьом“?

В онкологията има един термин,който звучи малко зловещо-нарекли са го парадокс на Хелстрьом.Преди време ви писах за този факт- американски учен с руски произход обяви на световен онкологичен конгрес в Норвегия,че посвещава живота си на решаването на този проблем.Животът си!

В какво се състои парадоксът на Хелстрьом? Отговорът-в загадката на онези много специални клетки в човешкото тяло,които се наричат Т-клетки убийци/туморни клетки –убийци/.Те съществуват у нас само и единствено ,за да ни пазят от поява на рак.И са буквално на денонощен пост,без никаква почивка.Тази непрекъсната бойна готовност означа на практика унищожаване на всяка опасна клетка в тялото,която е готова да се видоизмени или вече се е видоизменила в злокачествена и е започнала своето смъртоносно делене-за да се появи в началото като незабележимо раково образувание,което започва да нараства…да нараства…докато стане забележимо даже и за човешкото око. Онези от вас,които са изтръпвали от поява на неизвестна бучка или странна подутина в тялото, знаят как се чувства човек в такъв момент… Реално това означава,че над човека вече е надвиснала смъртоносна пасност.Защото неговите вътрешни бойни пазачи са пропуснали началото на злокачествения процес и не са унищожили идващата пасност.И пак реално,това се нарича заспиване /или по-право проспиване / на Т-клетките в това човешко тяло…При мен ,за съжаление,моите уж надеждни помощници заспаха на два пъти и проспаха появата на врага…Нямам представа защо това се случи точно в моето тяло,точно с моите Т-клетки.както нямам представа защо това се случи и с още пет души от най-близкия ми фамилен кръг/при четири от тях с фатален край/.

Загадката на Хелстрьом тревожи вече две десетилетия редица световно известни учени от първата редица на борбата с рака,някои от тях даже получиха Нобелови награди,защото в търсене на решението,успяха да решат други съществени моменти от тази борба.И ето че вчера се появи нещо като световна новина в онкологията-руски специалисти разясниха във виртуално заседание на президента Путин,че вече са готови да пристъпят към това решение.

Какво се случва на този момент в решаването на невъзможния доскоро проблем с необяснимото „заспиване“ на Т-клетките убийци в някои човешки тела? В кои точно човешки тела? Има ли това“заспиване“ връзка с фамилна предразположеност към рака/тоест,с диагноза „Рак“ са били родители,братя,сестри или други хора от близкия фамилен кръг?/.И най-важното-как да се събудят тези проспали Т-клетки убийци или как да се вкара в тялото външна подобна помощ? И изобщо –възможно ли е това?

Снощи един директор на биотехнологична руска компания даде отговор-вече е възможно! Генетично създадените „външни „ Т-клетки убийци са вече налице.Оказа се,че в Русия е започнало набиране на пациенти-доброволци за клинични изпитанияна първия НЕВИРУСЕН ГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕН ПРЕПАРАТ ПРОТИВ РАК.В това клинично изпитание участват пациенти със саркома, меланома, рак на гърдата, рак на белите дробове,колоректарен рак/дебело черво/, а също и други видове рак на КЪСЕН СТАДИЙ.Тоест,за самите пациенти това ще е последна спасителна възможност за побеждаване на рака.

Препаратът засега носи клиничното име АнтионкоРАН-М и ще се въвежда директно в туморното образование.Готовият разтвор на препарата ще бъде смесван с компонент А/съдържа терапевтична доза ДНК на пациента/,плюс компонент Б/невирусен полимерен носител/.Резултатът от това смесване води до образуване на ПОЛИПЛЕКС –клинично доказано в предните етапи на изследванията и проверките!/-следва поява на комплекс от терапевтична ДНК с носители,които са способни да проникнат в туморните клетки и да предизвикат в тях синтез на два терапевтични белтъка /протеини/ HSVtk и hGM-CSF.

Процедурата се извършва в два етапа: в първия етап в туморното образувание се вкарва препаратът АнтионкоРАН-М; във втория етап на пациента му се поставят инжекции от лекарството ханцикловир/на руски –ганцикловир/или другото му име –препарат Цимевен.Терапевтиченият белтък/протеин / HSVtk превръща пролекарството ханцикловир в отрова,която убива раковите клетки.Процесът протича вътре в туморното образувание и чрез него се постига снижаване на токсичността на злокачественото образувание до равнището на нормалната човешка тъкан.Другият терапевтиченн белтък/протеин/ hGM-CSF.,на свой ред, привлича към тумора нормални клетки от имунната система на конкретния човек и ги активира-пак вътре в тумора.В резултата на съвместната работа на двата белтъка/протеина/, се постига активиране на противотуморния имунен отговор на това тяло.Създателите на този генетичен метод разчитат,че такъв подход може да доведе до дългосрочна ремисия/възстановяване / на пациента.

И накрая-министерството на здравеопазването на Русия още през миналия месец е издало разрешението за провеждане на клиничните изследвания на последния етап-с пациенти-доброволци.Тоест,по всяка вероятност ,то вече се провежда…Към нормално лечение н апациенти ще се пристъпи след януари следващата 2022 година-тоест,само след три месеца.