Как VidaPlus (Vidatox)® се бори с раковите клетки?

Туморът се нуждае от хранене, за да нараства

В  изображенито по-горе можете да видите защо раковите клетки бързо нарастват и по какъв начин туморът бързо расте – нагледно е показано как злокачествените клетки изяждат околните здрави клетки и колкто бързо томорът може да нараства, усвоявайки околната нормална тъкан

Нарастването на тумора /в случая това е напречен разрез на рак на бял дроб/ оказва давление и върху околните нерви,като по този начин предизвиква и болката в обалстта на белия дроб. За обикновенитие тъкани е характерно доброто насищане с кръвоносни съдове,които ги снабдяват с всичко необходимо. Нараствайки,туморното образувание „усвоява„ кръвоносната мрежа и тя се превръща в негов постоянен приток на кръвоносно захранване – този процес се нарича формиране на нови кръвоносни съдове, отиващи пряко и работещи вече за туморното образувание.

 

VidaPlus (Vidatox) ® плюс – създаване на нови кръвоносни съдове

VidaPlus (Vidatox) ® плюс блокира и прекъсва създаването на нови кръвоносни съдове за туморното образувание.

Петте белтъчни пептиди, които се съдържат в отровата на синия скорпион играят роля на острието, което пробожда злокачествените клетки- тези пептиди се прилепват плътно до злокачественото образувание /притежават невероятната избирателност да не се „интересуват” от никакви други клетки в човешкото тяло/. Блокират се кръвоносните съдове,които подхранват туморното обраувание,както и способността на злокачественото образувание да си образува нови кръвоносни съдове инеговото захранване и започва процес на постепенно атакуване, разграждане и свиване на това образувание.

Едновремемно с това VidaPlus (Vidatox) ® плюс помага за подкрепата и засилването на имунната система на човека,като дава възможност на здравите клетки да придобиват по-голяма съпротивителна сила.

VidaPlus (Vidatox) ® плюс помага за укрепване на човешкия организъм

Изображение на последната клинична графика показва начален процес на възстановяване на доброкачествените клетки и бавно постепенно намаляване и изчезване на образуванието.

Изследванията в този етап показват също така значително укрепване на имунната система, по време на експерименталните опити и наблюдения както при опитните животни ,така и след това в състоянието на пациентите-доброволци, на които беше прилаган разтворът от син скорпион. В това време вече се проявяват и другите вещества във VidaPlus (Vidatox) ® плюс , които имат противовъзпалителни и обезболяващи ефекти. Като цяло организмът навлиза в етапа на ремисия.