Какво е ВидаПлюс (Видатокс)?

„ВидаПлюс (Видатокс)”  е вече легенда със световна известност-заради доказаните си качества в борбата с рака (той е първият в света задълбочено изследван и анализиран продукт от определени видове отрови и тяхното разграждащо влияние върху раковите клетки). Приложението на този вид продукти в борбата и лечението на рака води началото си от 1991 година. Тогава изследователски колектив Debin y col., който за първи доказва,че  скорпионова отрова от вида Leirus quinquestriatus притежава както  изразено антитуморно въздействие,така и способност за спиране на развитието на туморните и метастатичните клетки.

За Куба тези научни съобщения предизвикват определен научен интерес към „собствения” вид син скорпион от вида Rhopalurus junceus – тази отрова на острова е прилагана като лечебно средство още в началото на ХІХ век. След години на задълбочени изследвания и анализи, ВидаПлюс (Видатокс) се появява като една сериозно проучена и доказана допълнителна възможност за борба с патологията.

В Куба има 32 вида и подвида скорпиони, но само Rhopalurus junceus е използван в традиционната кубинска медицина.

ВидаПлюс (Видатокс) е търговското наименование, под което е регистриран натурален продукт, получен от отровата на скорпиона от вида Rhopalurus junceus, предназначен като допълващо средство при лечение на патология и облекчаване на болката. Решението да бъде произвеждан е плод на 15-годишен изследователски проект за определяне на характеристиките на синия скорпион и оценяване на неговите възможности ,както за допълнителна помощ за стопиране на злокачествения процес, така и за подпомагане и подобряване на качеството на живот на онкопациентите.

Създателите на „ВидаПлюс (Видатокс)” препоръчват на първо място разтворът да се приема УСПОРЕДНО с класическото медицинско лечение /операция, химиотерапия, лъчелечение, хормонотерапия, приемане на лекарства/ и да бъде тяхно съпътстващо средство..И само ако класическата медицина се откаже да помага на онкопациента,тогава „ВидаПлюс (Видатокс)” да остане като много важна помощ…

Официален представител и вносител на „ВидаПлюс” в България
Създател и производител на „ВидаПлюс”

Labiofarm

Директор на Labiofarm:
Магистър Хиселда Мена Санчес

За Labiofarm →

За Ваша информация:
www.labiofam.cu/homeopaticos