Кибернож (CyberKnife): уникална технология за лечение на рака

Все по-често ракът се лекува успешно, а с помощта на съвременни технологии терминът „недостъпен тумор“ е на път да се превърне в част от миналото. Едно от най-значимите достижения в тази област е Киберножът, който направи възможно радиохирургичното лечение на тумори, които не могат да бъдат оперирани по класическия начин или операцията би могла да доведе до сериозни последствия за пациента.

 

Какво е Кибернож?

Киберножът (CyberKnife) е роботизирана система за радиохирургия, създадена за лечение на ракови образувания по цялото тяло. С помощта на това устройство радиационното лъчение се използва фокусирано. Заболелите тъкани се третират с високи дози, а здравите са защитени в по-голяма степен от ефекта на облъчването. Благодарение на роботизираната технология, контролирана от компютри, устройството се върти около пациента, сякаш танцува, и прилага облъчване от стотици различни ъгли. Киберножът се състои от множество подсистеми с напреднали технологии, като например система за проследяване местоположението на тумора с помощта на образно насочване и съвременна роботизирана система за позициониране на пациента. Всички тези системи улесняват лечението на тумори с висока прецизност.

Всъщност, киберножът представлява усъвършенстван линеен ускорител, поставен върху роботизирана система. Това е устройство за стереотактична радиохирургия (SRS или фокусирано облъчване с висока доза), което третира ракови образувания в областта на главата, тялото и особено трудни за достигане зони. Стереотактичната радиохирургия представлява поразяване на целта с помощта на зададени координати по триизмерен метод, чрез пълно разрушаване на тумора в един лечебен сеанс с висока доза радиация. Когато това лечение се прилага в повече от една лечебна сесия, то се нарича стереотактична радиотерапия (SRT).

 

Кои видове рак може да лекува Киберножът?

Киберножът се използва както за злокачествени, така и за доброкачествени туморни образувания навсякъде по тялото и в мозъка. Лечение с кибернож може да се приложи при всички лезии в областта на мозъка, главата и шията, без ограничения относно размера и местоположението им. Освен като еднократно лечение с високи дози, наричано радиохирургия, то се използва и под формата на стереотактична радиотерапия с повече от една сесии при тумори, разположени в близост до жизненоважни органи, които трябва да бъдат предпазени от увреждане. Кибернож се използва за лечение на доброкачествени и злокачествени тумори, метастази, артериовенозни малформации и при някои функционални заболявания.

Освен това, той може да бъде използван при рак на белите дробове, рак на простатата, рак в областта на главата и шията, тумори на гръбначния стълб, рак на панкреаса и метастази, които не могат да бъдат лекувани с други методи и са малко на брой; при белодробни или чернодробни тумори, които се изместват при дишане. Прилага се и при някои тумори, които в миналото не можеха да бъдат лекувани или лечението носеше риск от тежки последствия – например при пациенти с тумори в зоната на очите, които има опасност да изгубят зрението си, или такива със заболявания на гръбначния стълб, които са свръх чувствителни към радиация. Сега при тях е възможно безопасно да се приложи радиотерапия с кибернож, без да се уврежда пациента. При повторно възникващи тумори в зони, които вече са били подложени на лъчетерапия, също може да бъде приложен кибернож.

 

Какви са предимствата на лечението с Кибернож?

Киберножът е радиохирургичен метод, който се използва за лечение на множествени и неоперабилни тумори. Прилага се като алтернатива на хирургията, но въпреки наименованието си не включва разрез. С негова помощ неоперабилни, малки и трудни за достигане лезии могат да бъдат лекувани с милиметрична точност, като се намалява до минимум увреждането на здрави тъкани. Лечението може да се приложи в една единствена или до 5 лечебни сесии, в зависимост от случая.

Туморът и движенията на пациента се проследяват в реално време с помощта на компютърно контролирана роботизирана технология и образна система. Така всяка промяна в местоположението се улавя и лъчението се коригира незабавно. Необходимите корекции се осъществяват чрез прецизно проследяване на дишането и произтичащите от това движения на тумора.

Възможно е да се приложи лечение едновременно върху множество тумори. Лечението е безболезнено. Поради това не се налага поставяне на анестезия.
Използва се водоразтворима маска и специално легло, което не налага никакво физическо усилие за пациента по време на лечението.

За лечението с Кибернож не се налага пациентът да бъде хоспитализиран. Обичайно той може да се върне към обичайния си начин на живот веднага след процедурата. Планирането на самото лечение се осъществява от мултидисциплинарен медицински екип.

 

кибернож

Така изглежда киберножът

 

 

Как работи Киберножът?

Радиохирургичната система CyberKnife се състои от автоматизирано легло за пациента, което може да се движи в 6 посоки; линеен ускорител с тегло 140 кг, който произвежда 6 MV рентгенови лъчи, поставен върху 6-степенно роботизирано рамо. Киберножът позволява облъчване на тумора, като съчетава компютърно контролирана роботизирана система и образна система за определяне на локацията с 0,2 мм точност.

 

Как се прилага лечението?

Прилагането на лечението с кибернож започва след поставяне на пластмасова маска на лицето на пациента. По време на самото лечение пациентът лежи върху маса, която се управлява от роботизирана система и може да се движи в 6 посоки. Включва се и система за образно насочване, която определя местоположението на тумора и следи за движения, за да промени позицията на пациента при необходимост. Благодарение на нея тумори на белите дробове или на черния дроб, които изместват локацията си при дишане, могат да се лекуват със SRS или SRT. Затова от пациента не се изисква да задържа дишането си или да диша равномерно.

Системата сравнява изображенията, получени от компютърната томография и магнитния резонанс преди процедурата, с изображения заснети в реално време при лечението. Получените координати на тумора се оценяват с помощта на компютри в реално време и така се определя радиационната доза. По този начин, лечението не се влияе от леки движения на пациента. То се фокусира върху тумора и увреждането на здрави тъкани се свежда до минимум. Компютърно контролираното роботизирано устройство се ротира около пациента и извършва лечението от стотици различни ъгли, с 0.95 мм точност при облъчване на целта.

 

Какви специалисти прилагат лечение с кибернож?

Лечението с кибернож се осъществява от екип, който се състои от: специалисти по радиационна онкология; специалисти по медицинска физика, които са отговорни за качеството на приложеното лечение; технически специалисти в областта на радиотерапията, които боравят с апаратурата; лекари и сестри; административни и помощни екипи, които са готови да посрещнат всички въпроси и нужди на пациента.

Две големи, перспективни, многоцентрови клинични проучвания, използващи само системата CyberKnife, показаха висока клинична ефективност пет години след лечението. Тези проучвания, проведени в академични и държавни здравни центрове в Съединените щати, потвърждават безопасността и ефикасността на CyberKnife.

Не забравяте, че ранното диагностициране е най-доброто лечение. Докато не бъде измислено идеалното лекарство за всички форми на рак, опитайте се да намалите риска от рак, като промените начина си на живот. Експертите на СЗО смятат, че това може да предотврати 30 до 50% от раковите заболявания. Бъдете здрави !