Научна информация

Фрагменти от доклада
„Резултати от използването на VidaPlus (Vidatox) ® при пациенти с онкологични заболявания”

Автор: MSc. Фабио де Хесус Линарес. LABIOFAM клон Сиенфуегос.

Въведение:

Ракът е една от основните причини за смъртност в световен мащаб: през 2005 г. са докладвани 7,6 млн. смъртни случая, причинени от рак. Изчислено е, че допълнителни 84 милиона ще умрат до 2015 г., въпреки че повече от 40% от видовете рак са предсказуеми. Тази патология, повече от три десетилетия, е втората причина за смърт в Куба за всички възрасти и първата за последните няколко години.

Различни изследователи са изучавали тази важна патология и ракът, причина за основен брой от смъртните случаи и / или риска от умиране при това заболяване сред кубинското население. /Всички те потвърдиха постоянното разрастване на обхвата на това заболяване към настоящия момент.

С цел подобряване на навременно откриване, лечение и грижи на пациенти, страдащи от рак, Международния център за изследвания на рака (CIIC) на Световната здравна организация се грижи не само за научните доказателства относно причините и механизмите на развитие на заболяването, но също подпомага изследвания с цел да се намери лечение. В тази връзка, Куба бързо се ориентира към прилагането на алтернативни терапии, например отрова на син скорпион , като допълващо средство.

Това прави VidaPlus (Vidatox) допълнителна опция, която трябва да се осмисли при лечението на рак.

Имайки предвид това, целта на тази статия е да се представят научни доказателства, които допринасят за характеризиране на ефекта на VidaPlus (Vidatox) ® като специфична помощ в онкологична терапия.

Методи

Ретроспективно проучване върху ефекта на VidaPlus (Vidatox) ® е проведено върху 174 доброволци пациенти, които са получили лечението от 2008 г. до 2010 г.. Дозата е от 5 капки под езика.

Критериите за включване

 1. Да са били диагностицирани от едно или от няколко различни средства за диагностика.
 2. Да са били подложени на различни доказани / патентовани онкологични лечения.
 3. Да отговорили на предварително разработения въпросник.

Критерии за изключване

 1. Да няма потвърдена диагноза за злокачествени туморни клетки.
 2. Да имат положителна диагноза за бременност
 3. Деца на възраст под една година

Да се имат предвид показателите

Демографските характеристики на населението

Резултати

Фигура 1 показва разпределението на простите неопластични групи и метастази във всеки отделен случай. Забележете по-високо присъствие на карциноми и аденокарциноми и преобладаването на метастази. Това разпределение на туморните групи на пробата съответства на RNC5 доклади.

Фигура 1. Разпределение на групите с метастази в изследваните хора.

Данните за страната и пола е показана на фигура 2. Забележете, че преобладават кубински пациенти със 128 случая за 73,56%, следвани от Мексико с 9,20% и Колумбия с 6,90%. Що се отнася до пола, има лек превес на жените – 92 случая спрямо мъжете – 82 случая за съотношение 1,1. Това съотношение се различава в Мексико -с 12 мъже и 4 жени, които са на лечение за дажба от 3.

Фигура 2. Разпределение на пациентите според страна и пол.

Фигура 3 показва онкологични лечения, получени от пациенти, обект на това проучване, които са групирани по неоплазмични (туморни) групи, чието лечение включва хирургия, химиотерапия, лъчетерапия, терапевтични ваксини. Забележете преобладаването на химиотерапия, операция и лъчетерапия, подобно на международната ситуация (фиг.1). Случаите на аденокарцином, карцином и неврохистон за всеки от споменатите терапевтични варианти.

Фиг. 4 показва разпределение на пациенти според основния засегнатия орган и онкологичните групи, с преобладаване на белите дробове, простатата, дебелото черво, на гърдата, на лимфоидната тъкан, панкреаса, матката, мозъка, кожата, ректума, стомаха и тестиса сред 33 индексирани места.

Някои от резултатите, получени чрез информационна система на RNC, са:

 • Десетте най-чести засегнати от рак места в Куба: на белия дроб, на простатата и на дебелото черво са на първо място за мъже. Гърдата, кожата и белите дробове са първите за жени.
 • Разпределение на смъртността от раковите заболявания, като първична локализация: Рак на белия дроб, на простатата и дебелото черво за мъже и белия дроб, на гърдата и дебелото черво за жените се нареждат на първо място.
 • Сред основните места, ние откриваме, злокачествени тумори на трахеята, бронхите и белия дроб (22%) и на дебелото черво и ректума (9%). Простатата (19%) е част от основните места за мъже и гърдата (15%) и матката (6%) за жените. Летален изход, 1% от случаите на рак, са при деца. Основните ракови заболявания за деца на възраст по-малко от 15 години са левкемия, лимфоми и тумори на бъбреците.

Умишлено не сме адаптирали симптомите към класическия медицинска терминология, и сме ползвали данните, посочени в листа за освобождаване на пациента, обобщените медицински архиви и изследванията на отделни случаи, провеждани от нас. Записани са общо 57 различни симптоми, които са показани в посочените по-горе таблици и групирани според засегнатите първични органи. Органите с по-широко разпространение са показани в проучването.

Най-важните симптоми за всеки отделен случай са:

Бял дроб (ефективност върху симптомите 100%)-респираторна недостатъчност, гръдни болки, кашлица, влошаване на симптомите от усилия, анорексия, отпадналост

Простата (ефективност на симптомите 100%)-проблеми с уринирането, болка, хематурия, проблеми за пречиствам, анорексия, загуба на тегло,

Дебело черво (ефективност върху симптомите 100%)-болка, запек, проблеми с пречиствам, диария, кървене, анорексия

Гърди (ефективност върху симптомите 100%)-болка, общ дискомфорт, проблеми с размножаването.

Utrerus (Мехур)-болка, вагинално течение, възпаление, размножаване

Лимфоидна тъкан (ефективност върху симптомите 100%)-хематологични нарушения, анемия, трудности при размножаване, трудности при преглъщането на твърда храна

Панкреас (ефективността върху симптомите 100%)-Възпаление, анемия, жълтеница, увеличен глицерин

Мозъка (ефективност върху симптомите 100%)-слабост в крайниците, намаляване на зрението, говорни проблеми, трудности при преглъщането на твърда храна

Забележка: От всички случаи ние сме отстранили от списъка тези пациенти, които са били и остават асимптомни /нямат наличие на такива симптоми/.

Таблица 9 показва подобрение на пациенти в последващо приемане за 3, 6, 9, 12 месеца и повече от една година. Най-високите проценти са в групи с повече случаи на подобрение след шестия месец от приемането, следва го подобряване след три месеца.

Таблица № 12 показва болкоуспокояващия ефект на „ВидаПлюс (Видатокс)” при пациенти, понасящи болка, според показателите в таблицата, установени в отделенията по хематология и ортопедия на „Hermanos Ameijeiras“ Клинична хирургична болница. Значителен ефект на подобрение се забелязва при пациенти с тежка болка (2 в таблицата) 62%, довеждайки ги до минимална или умерена болка (1 в таблицата) 62% или без болка (0 в таблицата) 27%. Лекарството също така облекчава болката (3 в таблицата) на трима от петте пациенти, включени в тази група на изпитващи силна болка (2 в таблицата)

Обезболяващ ефект

Забележка: Таблицата е създадена в „Hermanos Ameijeiras“ клинична хирургична болницаТаблица 12.

Като цяло, пациентите, които са получавали ВидаПлюс (Видатокс), свидетелстват за:

 • болкоуспокоение
 • подобрение на възпалението
 • подобряване на хематологичните параметри
 • подобряване на апетита
 • общо подобряване
 • подобряване на функцията в засегнатите органи и системи
 • увеличаване на тегло
 • намалена кашлица.
 • желание за живот