Примерни схеми

П Р И М Е Р Н И      С Х Е М И
за приложението на „ВидаПлюс (Видатокс)” /включително при операция, по време на химиотерапия, лъчелечение /

1. ПЪРВА схема /І и ІІ стадий, без наличие на рецидиви и болки/
Примерни часове: 7ч /събуждане/- 5 капки 15ч- 5 капки; около 22ч /преди сън/- 10 капки.
Препоръчителен период 4-6 месеца-след това промяната на схемата се прави на базата на направени някои от следните контролни изследвания/кръвни анализи, туморни маркери, ехография, ЯМР или скенер, ПЕТ-скенер, сцинтиграфия. И едва тогава се преценя корекцията за новата схема.
Ако контролните изследвания потвърждават ремисия, се преминава за 6 месеца на схемата 7 ч – 5 капки 22 ч -10 капки.,а след това-по предпазващата схема /точка 4/

2. ВТОРА схема /ІІІ стадий без наличие на рецидиви и болки/
Примерни часове: 7ч – 5 капки 12 ч – 5 капки 17 ч – 5 капки;около 22 ч -10 капки
Препоръчителен период 4-6 месеца- след това промяната на схемата се прави на базата на направените нови контролни изследвания

3. ТРЕТА схема /ІІІ стадий/ включително и при наличие на рецидиви-в близки или далечни органи и болкова симптоматика:
Примерни часове: 7ч – 10 капки 12ч – 5 капки 17:00ч – 5 капки
около 22:00 /преди лягане/- 10 капки
Тази схема може да се разпредели и на 6 приема по 5 капки,през няколко часа до съня вечерта.
Препоръчителен период 4-6 месеца след това промяната на схемата се прави на базата на направени на новите контролни изследвания

4.. Препоръчителна предпазваща схема при преминали през рак онкопациенти-вече в пълна ремисия и клинично здрави:
Вечер, преди сън /около 22 – 23 часа/ – 10 капки,поне няколко месеца, а след това ,за много продължително време- през вечер,по 7до 10 капки под езика/например в дните понеделник,сряда,събота/

„ВидаПлюс (Видатокс)“ се прилага по следния начин- винаги на гладно!!!:

В малка пластмасова /неметална !/ лъжичка се капват 5-до 10 капки от „ВидаПлюс (Видатокс)“.
Болният повдига езика си към небцето и на празното място под езика се изсипват капките.Езикът се задържа за още 7-8 секунди нагоре, после се отпуска, като се преглъща слюнчения остатъk.Хранене или пиене на течност става след 30 минути, включително дъвчене на дъвка, миене на зъби.
Можете да опитате и директен начин- силно навеждате глава назад; отваряте уста,повдигате езика към небцето и на празното място между зъбите и езика капвате определения брой капки.
Продължението е същото като при горния начин.

Съхранение:
Да се съхранява при стайна температура до 30° С.;
Да се пази от светлина,да не се замразява;
Да се държи далече от уреди, генериращи електромагнитно поле/хладилници, телевизори, електрически печки, телевизори, компютри, мобилни телефони/;
Съдържанието да не се прехвърля в друга опаковка;
Форма и опаковка-отделна кутия със стъклен флакон от тъмно стъкло 30 мл, капачка на винт и дозатор /капкомер/;