Съхранение

  • Да се съхранява при стайна температура до 30°  С.
  • Да се пази от  светлина.
  • Да се държи далече от уреди, генериращи електромагнитно поле /хладилници, телевизори, електрически печки, телевизори, компютри, мобилни телефони/
  • Да не се замразява!
  • Съдържанието да не се прехвърля в друга опаковка.
  • Форма и опаковка-отделна кутия със стъклен флакон от тъмно стъкло 30 мл, капачка на винт и дозатор /капкомер/.