Важнa информацијa

Цена 1 бочицe „Видатокс“: 119 евра

За Румунија и Грчку-достава на одређену адресе се плаћа додатних 10 евра за курирску услугу.

Да би наручили “Видатокс“ потребно је /односи се само за земље ЕУ /:

-да наведете адресу / насеље, улицу, кућни број, итд. /;

-име и презиме примаоца;

-телефонски број / за контакт са куриром, који ће Вам донети пошиљку /

Начин плаћања:

-за Румунија и Грчка – плаћање се врши у тренутку примопредаје пошиљке;

-за друге земље – по претходном споразуму о плаћању преко банке.