Küba onkologları yorumlamaktadırlar

Mariela Garcia

Doktor Mariela Garsiya, Labiofam klinik laboratuvarları başkanı:

İnsanın epitel tümör hücreleri üzerinde etki mekanizmasını dikkatle ve derin bir şekilde inceledik. Doğal ekstraktın düşük konsantrasyonları iç mitokondriyal membranın mitokondriyal istikrarsızlaştırılması yoluyla programlanmış hücre ölümüne getirdiler.
Bu neticeler zehirin tedavi amaçlarıyla kullanılması ve tümörlerin gelişmesini ve metastazlarını önemli hasarlara uğratan çalışma mekanizması ile ilgili ilk deneysel delili verdiler.


Fabio Dr. Fabio de Hesus Linares, doğal “Vidatox” ürününü oluşturmuş olan ekibin başkanı:

Tip – bir dizi olayların incelenmesi – üzerlerine 33 çeşit maligniteler tanılarının konulmuş olduğu ve LABIOFAM Entrepreneurial Group’un Tıbbi dairelerine gönüllü katılımını teklif eden 2261 hastada olmak üzere farmakolojik gözetimin incelenmesi yapıldı.
VIDATOX’un uygulanmasının ardından değerlendirilen hastaların %70’i fazlasında tedavinin elverişli gelişmesi görünüyordu, onların fonksiyonel kapasitesi arttı, ağrısı hafifletti veya kayboldu.


Nudis ZamoraDr. Nüdis Zamora, çocuklar ve gençlik yaşındakilerde baştaki tümör oluşumlarına ait öne gelen Küba uzmanı:

Nesnel tümör yanıtı küçük hastaların daha büyük kısmında tümörün %64,2 oranına kadar azaltılan boyutları ile görünüyordu. Tümörün gelişmesi hastaların yalnız %7,4 oranında tespit edildi, tüm kalan olaylarda iyi ve büyük ölçüde olumlu etkiler izlenildi. Çocukların yaşama kalitesinde günlük ve okul eylemlerine dönüşmesinde ifade edilen büyük iyileşme tespit edildi /bazı olaylarda bunlar hareketsiz ve tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan çocuklardı/.


DomingezDr. Mariya Domingez, immünolog ve onkolog – meme kanseri tedavisindeki uzman:

Benim meslektaşlarım tarafından söylenenler sözde mavi akrepten gelen zehirin etkisini izah etmektedir. Toplam olarak bu zehirdeki peptidelerin nitelikleri peptidelerin kanserin gelişmesindeki anjiyogenez, hücrenin sağ kalımı ve apoptozda yer alması gereken yeni antitümör ürününün gelişmesi açısından perspektif olduklarını gösteren bu neticeleri verdiler ve vermektedirler.
“Vidatox”un /artık sağ insanlar olarak sanılan ve ameliyat, kemoterapi, radyoterapi, uygulanan hormon tedavisi olmak üzere tedavinin tüm aşamalarından geçmiş olan, artık sözde eski onkolojik hastalar/ remisyon durumundaki hastalarda çok önemli önemi var. Onlar için “Vidatox” kanserin geriye dönmesine karşı mücadele edecek koruyucudur!