Örnek şemaları

“Vidatox” un /cerrahi ameliyat, kemoterapi, radyoterapi sırasında da dahil/ uygulanmasına dair
ÖRNEK ŞEMALARI

1. BİRİNCİ şema /I. ve II. evre, nüksler ve ağrılar olmadan/:
Örnek saatleri: saat 7’de /uyanmada/ – 5 damla saat 15’te – 5 damla saat 22 sularında /uykudan önce/ – 10 damla.
6 aylık süre içinde uygulanması tavsiye edilmektedir, bundan sonra şemanın değiştirilmesi /kan tahlilleri, tümör belirteçleri, ultrasonografi, NMR veya BT, PET-CT, sintigrafi v.s. olmak üzere/ yapılmış olan kontrol incelemelerinin bazılarına dayanarak yapılmaktadır. Bunlar yapıldıktan sonra yeni şemaya geçirilmeye ait düzeltme değerlendirilmektedir.
Eğer kontrol incelemeleri nüksü doğrularsa 1 yıl için saat 7’de 5 damla ve saat 22’de 10 damla şemasına geçirilmektedir.

2. İKİNCİ şema /III. evre, nüksler ve ağrılar olmadan/:
Örnek saatleri: saat 7’de – 5 damla saat 12’de – 5 damla saat 17’de – 5 damla saat 22 sularında – 10 damla.
6 aylık süre içinde uygulanması tavsiye edilmektedir, bundan sonra şemanın değiştirilmesi /kan tahlilleri, tümör belirteçleri, ultrasonografi, NMR veya BT, PET-CT, sintigrafi v.s. olmak üzere/ yapılmış olan kontrol incelemelerinin bazılarına dayanarak yapılmaktadır. Bunlar yapıldıktan sonra yeni şemaya geçirilmeye ait düzeltme değerlendirilmektedir.

3. ÜÇÜNCÜ şema /III. evre, nükslerin primer tümöre yakın organlarında ve ağrılı semptomların var olması dahil/:
Örnek saatleri: saat 7’de – 10 damla saat 12’de – 5 damla saat 17’de – 5 damla saat 22 sularında /yatmadan önce/ – 10 damla.
6 aylık süre içinde uygulanması tavsiye edilmektedir, bundan sonra şemanın değiştirilmesi /kan tahlilleri, tümör belirteçleri, ultrasonografi, NMR veya BT, PET-CT, sintigrafi v.s. olmak üzere/ yapılmış olan kontrol incelemelerinin bazılarına dayanarak yapılmaktadır. Bunlar yapıldıktan sonra yeni şemaya geçirilmeye ait düzeltme değerlendirilmektedir.

II. Kanser hastalığını yaşamış ve artık klinik açıdan sağlıklı olan onkoloji hastaları için tavsiye edilen koruyucu şeması:

Akşamları, uykudan önce /örneğin saat 22 ile 23 arasında/ – 10 damla.

“VİDATOX” her zaman açlıkta, şu şekilde de uygulanmaktadır!!!:

1. Küçük plastik /metal olmayan/ bir kaşıkta 5 damla “Vidatox” damlatılmaktadır.
2. Hasta dilini damağa doğru kaldırmaktadır ve damlalar dil altındaki boş yere dökülmektedirler.
3. Dil daha 7-8 saniye içinde yukarı durumunda tutulmakta, sonra tükürük kalıntısını yutarak bırakılmaktadır.
4. Sakız çiğneme, dişleri fırçalama, sigara içme dahil beslenme veya içeceklerin içmesi en az 30 dakika sonra yapılmaktadır.

Saklama: 30° С’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.; Işıktan koruyunuz.; Elektromanyetik alanları oluşturan /buzdolapları, televizyonlar, elektrik sobalar, televizyonlar, bilgisayarlar, cep telefonları gibi/ aletlerden uzak bir mesafede saklayınız.; Dondurmayınız.; İçeriği başka ambalaja sevk etmeyiniz.; Şekil ve ambalaj – içinde 30 ml karanlık cam flakonu, vidalı kapak ve dağıtıcı /pipet/ bulunan ayrı kutu.